Tahače a příslušenství

Společnost OMEGA SERVIS HOLDING a.s. používá pouze nové a moderně vybavené tahače a návěsy s průměrným stářím 3,5 let. Samozřejmostí jsou emisní limity EURO 5 a EURO 6.

Naše vozidla jsou udržována v dobrém technickém stavu a pravidelně kontrolována proškoleným personálem ve vlastní dílně společnosti, což nám umožňuje kvalitně a flexibilně reagovat na nutnosti oprav bez větších dopadů na plány přeprav.

Vozový park naší společnosti tvoří vozidla značek Mercedes a DAF. V současné době provozujeme 100 tahačů.

Téměř 54% podíl vozidel v emisní kategorii EURO 6 a ostatních v EURO 5 dokazuje náš ohled k dopadu naší činnosti na životnímu prostředí.