Multimodální přeprava

Jako operátor multimodální dopravy Vám můžeme nabídnout kombinaci jednotlivých druhů dopravy – silniční, železniční, vodní - jako řešení pro velké vzdálenosti se snížením dopadu na životní prostředí a hustotu provozu.
Zajišťujeme svozy a rozvozy kontejnerů vlastní technikou z vybraných terminálů.


Výhody multimodální přepravy:
  • nákladově efektivní a ekologická alternativa silničních přeprav,
  • ve vybraných zemích možnost zvýšit celkovou hmotnost soupravy až na 44 tun,
  • využití při přepravách kapalin i sypkých nákladů na delší vzdálenosti (nad 500 km)
  • otevírá možnosti kombinovat železniční, lodní a silniční přepravu,
  • odstranění nákladů ze silnic a dálnic = vyšší bezpečnost přepravy při současné podpoře ekologicky šetrnějšího řešení,
  • umožní vytvoření dočasné zásoby na cestě (v terminálu) s plynulým přísunem v okamžiku potřeby,
  • zlepší dostupnost teritorií (oblastí) s převažující železniční infrastrukturou (Rusko, Ukrajina),
  • síť ověřených subdodavatelů po celé Evropě pro zajištění plynulého a bezpečného pohybu během přepravy,
  • vlastní cisternové kontejnery - odkaz na techniku různých velikostí a specifikací vybavené parním nebo elektrickým ohřevem.

Železniční přeprava
Silniční přeprava