Cisternová přeprava

S více než 20letou praxí na trhu v oboru přepravy volně ložených látek poskytujeme vnitrostátní a mezinárodní cisternovou přepravu s vlastní moderní flotilou.

Naše činnost v oblasti mezinárodní a vnitrostátní dopravy se specializuje především na produkty podléhající předpisu ADR 2009 (Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí), a to převážně na korozivní, jedovaté či oxidující látky a horké produkty ADR třídy 9.

Díky silnému zázemí nadnárodní skupiny Group Charles André GCA s 89 pobočkami v 15 zemích Evropy jsme schopni uspokojit specifické potřeby na globální úrovni.

Dbáme na to, abychom byli ve všech ohledech šetrní k životnímu prostředí, proto jsou naše vozidla udržována v dobrém technickém stavu, a pravidelně kontrolována proškoleným personálem ve vlastní dílně.


Nabízíme Vám řešení pro přepravu:
  • kapalných chemikálií,
  • plynů,
  • potravin a nápojů,
  • krmiv,
  • distribuce AdBlue.

Široká škála techniky, spolehlivost, odbornost, rychlost, zkušenosti a maximální péče o naše zákazníky řadí firmu OMEGA SERVIS HOLDING a.s. na úroveň standardu firem EU.

Cisternová souprava
Cisternová souprava