Distribuce korozivních chemikálií

    
Souprava na přepravu korozivních chemikálií


Vnitrostátní a mezinárodní soustavná přeprava chemikálií ve vyčleněných chemických autocisternách umožňujících dělené dodávky. Jedná se o přepravu anorganických koagulantů na bázi železa a hliníku, především směsi síranu železitého.