Dodávky vysoce koncentrovaného peroxidu vodíku

Zadání: Nákladově efektivní dodávky vysoce koncentrovaného oxidačního činidla z výrobního závodu v Německu s maximálním důrazem na bezpečnost v průběhu přepravy.

    
Přepravní technologie pro H2O2

Specifická omezení:

Extrémní citlivost látky na kontaminaci, oxidující vlastnosti mohou způsobit přehřátí a následnou explozi. Kontakt s organickými materiály znamená riziko samovznícení. Vykládky i v místech, kde není k dispozici čerpadlo na straně příjemce.


Aplikovaná řešení:

Ve spolupráci s výrobcem připravena specifikace vyhovující přepravní technologie ze speciální nerezové oceli. Před uvedením do provozu všechny vnitřní části pasivovány chemickou cestou pro omezení reaktivity povrchu. Od okamžiku prvního použití striktní dodržování pravidla vyčleněnosti dopravních prostředků pouze pro peroxid vodíku. Soupravy vybaveny vlastní elektricky poháněnou pumpou umožňujíci vyprázdnění bez ohledu na vybavenost v místě určení . Pravidelné inspekce přepravní technologie, školení řidičů a obslužného personálu přímo ve výrobním závodě.

    
Obsluha při vykládce kontejneru