Expedice kapalné smoly o teplotě 200 °C

Zadání projektu: Zajistit kontinuální expedici kapalné černouhelné smoly z výrobního závodu do míst dalšího zpracovnání po celé Evropě.

    
Flotila cisteren pro přepravy smoly

Specifická omezení:

Teplota produktu při nakládce 210°C, teplota produktu při vykládce minimálně 180 °C, vysoké nároky na čistotu produktu.


Aplikovaná řešení:

Ve spolupráci s dodavatelem cisternových návěsů vyvinuta unikátní konstrukce cisternového návěsu snášející vysoké provozní teploty (až 230 °C). Pro maximální snížení teplotních ztrát navrženo speciální přerušení tepelných mostů na konstrukci návěsu a robustní izolace. Výpustní potrubí cisterny je před vykládkou možno elektricky ohřívat. Před nakládkou se prázdné cisterny předehřívají parou z důvodu eliminace teplotního šoku při plnění. Riziko kontaminace látky produktu vylučuje striktní zásada vyčleněné technologie – soupravy tohoto typu nenakládají jiné komodity. Pro lepší plynulost distribuce prodloužena doba nakládky.

    
Vyhřívání patního ventilu