Distribuce redukčního činidla AdBlue

Distribuce volně loženého AdBlue zahrnuje sofistikovaný komplex aktivit od plnění 1000L IBC kontejnerů přes závozy do menších zásobníků v dopravních firmách až po dodávky na veřejné čarpací stanice a do centrálních skladů.

    
Výdejní zaříení cisterny


Informace:

AdBlue slouží jako doplňková provozní kapalina pro nákladní vozidla s naftovým motorem. Díky jeho vstřikování do výfukového potrubí dochází k výrazné redukci emisí NOx, což umožní dosahování ekologických standardů EURO 5 a vyšší.


Specifika projektu:

Plynulé zásobování velkého počtu míst při zachování optimílních nákladů na dodanou jednotku a rychlé reakci na nové požadavky. Různé typy zásobníku, do kterých se přečerpává. V zimním období riziko zamrznutí látky ve výdejních armaturách.Řešení aplikované ze strany Omega Servis:

Centralizovaný dispečink řídí pohyb vozidel napříč portfoliem zákazníků, což znamená snížení nákladů na na přepravenou tunu a navíc zrychluje odezvu v případě nutnosti urgentního dodání. Navržená konstrukce a vybavení cisterny dovoluje obsluhovat všechny typy příjemců. V zimním období obsluha aktivuje nezávislé topení, které ohřívá nejen samotnou přepravní nádobu, ale i celý prostor vypouštěcího zařízení. Samozřejmostí je kalibrované výdejní zařízení s možností tisku potvrzení o dodaném množství.

    
Obsluha vydeje

Další informace o projektu distribuce AdBlue najdete v tomto prezentačním letáku!

    
Souprava pro rozvozy